คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
Transit Method เป็นวิธีการหนึ่งในการตรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (exoplanet) เมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนที่ผ่านหน้าดาวฤกษ์ ผู้สังเกตจะเห็นฟลักซ์ที่มาจากดาวฤกษ์ลดลงเนื่องจากการบังของดาวเคราะห์ และจะกลับมาเท่าเดิมเมื่อดาวเคราะห์เคลื่อนที่ออกไป

ดาวเคราะห์ที่มีรัศมีประมาณ  1 ใน 10 ของดาวฤกษ์ จะทำให้ผู้สังเกตเห็นฟลักซ์ลดลงสูงสุดประมาณกี่เปอร์เซนต์
1) 10%
2) 2%
3) 1%
4) 0.1%
เฉลย

คำตอบ 3) 1%

แนวคิด

สัดส่วนของพื้นที่ดาวฤกษ์ที่โดนดาวเคราะห์จะขึ้นกับรัศมีกำลังสอง หรือ $\frac{R_P^2}{R_S^2}$

ดังนั้นฟลักซ์จะลดลง $\frac{1^2}{10^2}$ หรือ $1\%$

ดังเช่นกราฟข้างล่างนี้ (Credit: Gillion et al. (2016))