คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ภาพในกรอบสี่เหลี่ยมขาวแสดงภัยธรรมชาติใด

1) ไต้ฝุ่น
2) ไซโคลน
3) เฮอร์ริเคน
4) วิลลี-วิลลี
เฉลย

ตอบ 1)  ไต้ฝุ่น

คำอธิบาย

ไต้ฝุ่น (Typhoon) พายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ