คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
Pairwise alignment ของลำดับเบสจาก genomic DNA ของยีนหนึ่ง (gDNA) กับลำดับเบสของสาย mRNA ที่สมบูรณ์ซึ่งได้มาจากยีนนี้ ด้านล่างของ alignment แสดงลำดับกรดแอมิโนที่แปลรหัสได้ หมายเลขด้านซ้ายและด้านขวาของบรรทัดระบุตำแหน่งของนิวคลีโอไทด์หรือกรดแอมิโนด้านซ้ายสุดและขวาสุดตามลำดับ กรดแอมิโน แต่ละตัวแสดงอยู่ใต้นิวคลีโอไทด์ตัวที่สองของโคดอนที่ใช้ถอดรหัสถ้ายีนนี้เกิดมิวเทชันโดยถูกแทรกด้วยเบส GT ในตำแหน่งที่ระบุ ($\blacktriangledown$) จะทำให้เกิดสายพอลิเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดแอมิโนจำนวนกี่ตัว

เฉลย

ตอบ 88

คำอธิบาย

เกิด frameshift mutation ทำให้โคดอนที่อ่านได้เลื่อนจากเดิมตั้งแต่นิวคลีโอไทด์ตำแหน่งที่ 704 (กรดอะมิโนตัวที่ 79 เมื่ออ่านโคดอนใหม่ที่เกิดจากการแทรกเบส GT จะได้โคดอนดังนี้ AGT/CGA/TCG/ACT/TCG/ACG/AGT/TCG/TGC/ACA/TGA เมื่อถอดรหัสและแปลรหัสแล้วจะได้กรดแอมิโนอีก 10 ตัวก่อน stop codon ใหม่ที่เกิดขึ้น สรุปแล้วทำให้ได้สายพอลิเพปไทด์ที่ประกอบด้วยกรดแอมิโนจำนวน 88 ตัว