คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ชีวนิเวศชนิดใดมีอัตราการคายระเหย (evapotranspiration) สูงที่สุด
1) ป่าฝนเขตร้อน
2) ป่าเขตอบอุ่น
3) ทุ่งหญ้าสะวันนา
4) เมดิเตอร์เรเนียน
เฉลย

ตอบ 1) ป่าฝนเขตร้อน

แนวคิด

เนื่องจากมีอัตราการระเหยสูง และอุณหภูมิสูงคงที่ตลอดปี