คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
แม่ครัวเตรียมเค้กไว้ก้อนหนึ่ง โดยยังไม่รู้ว่าจะมีแขกมากี่คน
แต่รู้ว่าจำนวนแขกที่เป็นไปได้คือ $2, 3$ หรือ $4$ คน
แม่ครัวต้องการแบ่งเค้กออกเป็น $n$ ชิ้นไว้ล่วงหน้า
(เค้กแต่ละชิ้นไม่จำเป็นต้องมีขนาดเท่ากัน)
โดยที่ไม่ว่าแขกจะมากี่คน เธอจะสามารถจัดชิ้นเค้กใส่จาน
ให้แต่ละคนได้เค้กในปริมาณเท่ากัน และไม่มีเค้กเหลือ
จงหาค่าน้อยสุดที่เป็นไปได้ของ $n$
เฉลย

ตอบ 6

แนวคิด

ถ้า \(n = 4\) แสดงว่าทุกชิ้นเท่ากันหมด จึงแบ่งให้ \(3\) คนไม่ได้
ถ้า \(n = 5\) ถ้าแบ่งให้ \(4\) คนได้ แสดงว่ามีเค้กชิ้นละ \(\frac{1}{4}\) สามชิ้น
และอีกสองชิ้นรวมกันได้ \(\frac{1}{4}\) แต่จะแบ่งให้ \(3\) คนไม่ได้
\(n = 6\) ทำได้โดยแบ่งเค้กในปริมาณ  \(\frac{1}{12}\)\(\frac{1}{6}\)\(\frac{1}{4}\) ชนิดละสองชิ้น