คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ลักษณะที่สำคัญของข้าวโพด (Zea mays) 3 ลักษณะ คือ ขนาดฝัก ความต้านทานต่อโรค และสีเมล็ด ซึ่งลักษณะทั้ง 3 นี้ถูกควบคุมด้วยยีนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ยีน B ควบคุมขนาดฝัก โดยแอลลีล B กำหนดฝักขนาดใหญ่ และแอลลีล b กำหนดขนาดฝักเล็ก
ยีน R ควบคุมความต้านทานโรค โดยแอลลีล R ต้านทานโรค และแอลลีล r ไม่ต้านทานต่อโรค
ยีน W ควบคุมสีเมล็ด โดยแอลลีล W กำหนดเมล็ดสีขาว และแอลลีล w กำหนดเมล็ดสีเหลือง
ยีนทั้ง 3 ตำแหน่งมีการข่มกันแบบสมบูรณ์

เมื่อผสมข้าวโพดพันธุ์แท้รุ่นพ่อแม่ระหว่างข้าวโพด เมล็ดสีขาว  ฝักขนาดใหญ่  ไม่ต้านทานโรค กับข้าวโพด เมล็ดสีเหลือง  ฝักขนาดเล็ก  ต้านทานโรค ได้ลูกรุ่นที่ 1 (F1) จากนั้นนำ F1 ที่ได้ไปผสมกับ tester (bbrrww) ทำให้ได้ลูกรุ่นถัดมา จำนวน 1,000 ต้น

ตารางแสดงจำนวนลูกลักษณะต่าง ๆ


ตามทฤษฎี ในกรณีที่ยีนทั้ง 3 ตำแหน่งอยู่คนละโครโมโซม A เท่ากับเท่าไร (ตอบเป็นจำนวนเต็ม)

เฉลย

ตอบ 125

คำอธิบาย

กรณีที่ยีนทั้ง 3 ตำแหน่งอยู่คนละโครโมโซม จะสร้างเซลล์สืบพันธุ์ได้ 8 ชนิดในอัตราส่วนที่เท่า ๆ กัน ตามกฎของเมนเดล จึงได้ลูกแต่ละแบบ = 1,000/8 = 125 ตัว