คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จากภาพด้านล่าง  X Y และ Z คืออะไร

1) X=Indole-3-butyric acid $\vert$ Y=Zeatin $\vert$ Mutant Z=Auxin receptor mutant
2) X=2,4-Dichlorophenoxy acetic acid $\vert$ Y=6-Benzylaminopurine $\vert$ Mutant Z=Cytokinin receptor mutant
3) X=Kinetin $\vert$ Y=1-Naphthaleneacetic acid $\vert$ Mutant Z=Cytokinin receptor mutant
4) X=6-Benzylaminopurine $\vert$ Y=Indole-3-acetic acid $\vert$ Mutant Z=Auxin receptor mutant
เฉลย ตอบตัวเลือก 3