คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
กลุ่มดาวในภาพด้านล่างมักถูกใช้ในการหาตำแหน่งของดาวเหนือ อยากทราบว่าดาวเหนืออยู่ทิศใดของภาพนี้

1) ด้านบน
2) ด้านขวา
3) ด้านล่าง
4) ด้านซ้าย
เฉลย

ตอบ ข้อ 4)

เราสามารถมองหาทิศเหนืออย่างคร่าว ๆ ได้โดยอาศัย “กลุ่มดาวค้างคาว” (Cassiopeia) กลุ่มดาวค้างคาวประกอบด้วยดาวสว่าง 5 ดวง เรียงเป็นรูปตัว “M” หรือ “W” คว่ำ

กลุ่มดาวค้างคาวจะอยู่ในทิศตรงข้ามกับกลุ่มดาวหมีใหญ่เสมอ ขณะกลุ่มดาวหมีใหญ่กำลังตก กลุ่มดาวค้างคาวก็กำลังขึ้น และเมื่อกลุ่มดาวหมีใหญ่กำลังจะขึ้นกลุ่มดาวค้างคาวก็กำลังจะตก


ภาพจาก http://bit.ly/2LrIZxG