คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ตำแหน่งของดวงอาทิตย์อยู่ที่ $\text{S}$ บนทรงกลมท้องฟ้า ในมุมมอง 360 องศา (ในมุมมองชนิด Mercator)

ในอีก 7 เดือนข้างหน้า ตำแหน่งดวงอาทิตย์จะอยู่ที่ใด

1) A
2) B
3) C
4) D
5) E
เฉลย

ตอบ 2) B

ตำแหน่งของดวงอาทิตย์ต้องอยู่บนเส้นระนาบสุริยะวิถี

ใน 12 เดือน RA เปลี่ยนไป 24 hrs

ดังนั้นใน 7 เดือนจะเปลี่ยนไป 14 hrs ไปทางทิศตะวันออก (วนไปทางซ้าย)

ดังนั้นจะอยู่ที่ 8 + 14 = 22 hrs หรือ ตำแหน่ง B