คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ เป็นเวทีการแข่งขันทางวิชาการระดับโลกสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางเคมี  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2511 ที่กรุงปราก ประเทศเชโกสโลวาเกียในขณะนั้น  โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันเพียง 3 ทีมและล้วนมาจากประเทศสมาชิกในกลุ่มสังคมนิยม 

ในเวลาต่อมา การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศได้ขยายวงกว้าง มีการพัฒนารูปแบบแข่งขันอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการมีจำนวนทีมที่เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้น จนกระทั่งการแข่งขันในปีล่าสุดที่ประเทศฝรั่งเศส มีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันถึง 80 ทีม

ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ และยังได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศถึงสองครั้ง  ถามว่า ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งแรก ภายหลังจากที่ส่งผู้แทนเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศครั้งแรกกี่ปี

ตอบเฉพาะตัวเลขเท่านั้น
เฉลย

ตอบ 9

แนวคิด

ประเทศไทยส่งผู้แทนเข้าแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศในปี พ.ศ. 2533 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และเข้าร่วมการแข่งขันอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ 2 ครั้ง คือ ในปี พ.ศ. 2542  และ ในปี พ.ศ. 2560

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศได้ที่

https://icho2017.sc.mahidol.ac.th/History.php