คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จงหาจำนวนเต็มบวก $N$ ที่มีค่ามากสุด และมีสมบัติว่า
จำนวนสองหลักที่ได้จากเลขโดดสองตัวใด ๆ ที่ติดกันของ $N$ นั้นเป็นกำลังสองสมบูรณ์เสมอ

ตอบเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น โดยไม่ต้องมีหน่วย
เฉลย

คำตอบ 81649

แนวคิด

$1 \rightarrow 16 \rightarrow 164 \rightarrow 1649$
$2 \rightarrow 25$
$3 \rightarrow 36 \rightarrow 364 \rightarrow 3649$
$4 \rightarrow 49$
$6 \rightarrow 64 \rightarrow 649$
$8 \rightarrow 81 \rightarrow 816 \rightarrow 8164 \rightarrow 81649$