คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
น้ำหยดออกจากก๊อกลงบนพื้นด้านล่างโดยอัตราการหยดที่สม่ำเสมอ จากการสังเกตที่เวลาขณะหนึ่งพบว่า
1. ขณะที่หยดล่างสุดกำลังสัมผัสพื้น หยดบนสุดกำลังหลุดจากก๊อกพอดี
2. ระยะระหว่างหยดคู่บนสุด  ประมาณ $10$ $\textrm {cm}$
3. ระยะระหว่างหยดคู่ล่างสุด ประมาณ $110$ $\textrm {cm}$

จงหาว่ามีจำนวนหยดน้ำกี่หยดที่อยู่ในอากาศ (นับรวมหยดที่กำลังออกจากก๊อกและหยดที่กำลังสัมผัสพื้น) ให้กรอกคำตอบเป็นตัวเลขจำนวนเต็มเท่านั้น

เฉลย

ตอบ 7

ให้ $T$ เป็นเวลาระหว่างหยด 

หยดที่ 1 อยู่ที่ระยะ 0 cm

หยดที่ 2 อยู่ที่ระยะ $\frac{1}{2}gT^2 = 10$ cm (โจทย์กำหนด)

หยดที่ 3 อยู่ที่ระยะ $\frac{1}{2}g(2T)^2 = 40$ cm

...

หยดที่ 6 อยู่ที่ระยะ $\frac{1}{2}g(5T)^2 = 250$ cm

หยดที่ 7 อยู่ที่ระยะ $\frac{1}{2}g(6T)^2 = 360$ cm

ถ้ามี $7$ หยด คู่สุดท้ายจะห่างกัน $110$ cm