คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
นำพลาสติกแท่งหนึ่งไปวางไว้ที่ก้นภาชนะรูปทรงสี่เหลี่ยมที่มีความสูง $H$ หลังจากนั้นเปิดน้ำด้วยอัตราคงตัวเติมเข้าไปในภาชนะ และปิดน้ำเมื่อระดับน้ำอยู่ที่ขอบบนของภาชนะพอดี  แท่งพลาสติกมีความหนาแน่นประมาณครึ่งหนึ่งของน้ำ
กราฟใดแสดงระดับน้ำที่ขอบภาชนะ (วัดจากก้นภาชนะ) เทียบกับเวลา ได้ถูกต้อง

1)

2)

3)

4)

เฉลย

2) 

อัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำ = อัตราการปล่อยน้ำ/พื้นที่หน้าตัด

ในช่วงแรก ที่เปิดน้ำ ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอที่จะพยุงแท่งพลาสติกให้ลอยขึ้น พื้นที่หน้าตัดของน้ำ = พื้นที่หน้าตัดรอบๆ แท่งพลาสติก 

ในช่วงที่สอง เมื่อระดับน้ำสูงประมาณครึ่งหนึ่งของแท่งพลาสติก จะมีแรงลอยตัวที่เพียงพอให้แท่งพลาสติกลอยขึ้น พื้นที่หน้าตัดที่ปริมาตรน้ำเพิ่มขึ้น = พื้นที่หน้าตัดของภาชนะ

ดังนั้น ระดับน้ำในช่วงแรกจะเพิ่มเร็วกว่าช่วงที่สอง