คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
อัลกอฮอล์โซ่เปิดที่มีมวลโมเลกุลน้อยที่สุดที่ไม่สามารถเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ KMnO4 ได้ มีชื่อ IUPAC ว่าอะไร

(กำหนดให้ อัลกอฮอล์นี้ประกอบด้วยอะตอมคาร์บอน ไฮโดรเจน และ ออกซิเจน เท่านั้น และให้เขียนตอบเป็นภาษาอังกฤษเช่น 1-propanol หรือ propan-1-ol)
เฉลย

ตอบ

2-methyl-2-propanol หรือ 2-methylpropan-2-ol หรือ 1-methylcyclopropanol หรือ 1-methylcyclopropan-1-ol

 

แนวคิด

อัลกอฮอล์ที่ไม่สามารถทำปฏิกิริยากับ KMnO4 ได้แสดงว่าเป็น tertiary alcohol

เพื่อให้อัลกอฮอล์นี้มีมวลโมเลกุลน้อยที่สุด (มีจำนวน C, H และ O น้อยที่สุด) หมู่แทนที่บนคาร์บอน 3 หมู่จึงเป็น methyl (CH3) และอีก 1 หมู่เป็น OH

สูตรโครงสร้างของอัลกอฮอล์นี้จึงเป็น

การเรียกชื่อตาม IUPAC ให้เรียกตามความยาวโซ่คาร์บอนที่ยาวที่สุด ดังนั้นโมเลกุลนี้จึงมีชื่อหลักคือ propane บนคาร์บอนที่ 2 มีหมู่แทนที่คือ CH3 และมีหมู่ฟังก์ชันคือ OH ดังนั้น สารชนิดนี้มีชื่อว่า 2-methyl-2-propanol หรือ 2-methylpropan-2-ol

1,1-dimethylethanol เป็นการเรียกที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไม่ใช่โซ่ยาวที่สุด

ในกรณีที่เป็นวง สูตรโครงสร้างของโมเลกุลนี้ คือในกรณีที่เป็นวง สูตรโครงสร้างของโมเลกุลนี้ คือ

มีชื่อเรียกตามระบบ IUPAC ว่า 1-methylcyclopropanol

อาจมีผู้เสนอโครงสร้างที่เล็กกว่านี้ เช่น

แต่โครงสร้างนี้ไม่เสถียร เนื่องจากความเครียดของโมเลกุลสูงมาก ยังไม่มีรายงานการเตรียมสารดังกล่าวได้ในปัจจุบัน