คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
เลนส์นูนบางมีความยาวโฟกัส $f$ วางแหล่งกำเนิดแสงที่ระยะ $s$ จากเลนส์และอยู่บนแกนมุขสำคัญของเลนส์ พบว่าเกิดภาพที่จุด $\textrm P$ หลังเลนส์ จงหาว่าเส้นแสงที่เดินทางจากแหล่งกำเนิดผ่านกึ่งกลางเลนส์ และเส้นแสงที่เดินทางผ่านขอบเลนส์มายังตำแหน่งภาพ จะมีความต่างเฟสกันเท่าใด

1) $0$
2) $\frac{\pi}{2}$
3) $\pi$
4) $\frac{2\pi f}{s}$
เฉลย

1) $\text{0}$

แสงกำเนิดจากแหล่งกำเนิด และเดินทางไปในทุกทิศทางตามหลักของฮอยเกนส์ แสงจากทุกทิศทางเดินทางมาซ้อนทับกันเข้มมากที่สุดจนเกิดเป็นภาพ ดังนั้นเฟสตามเส้นทางทั้งสองต้องเท่ากัน เพื่อให้ซ้อนทับกับเข้มที่สุด

นั่นคือ เฟสต่างกันเป็น $0$