คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ตัวเลขในหลักหน่วยของ $2562^{100}$ คืออะไร? (ให้ตอบเป็นตัวเลขหนึ่งหลัก)

หากไม่ตอบตามรูปแบบที่กำหนด ระบบจะตรวจว่าตอบผิด
เฉลย

คำตอบ 6

แนวคิด

สามารถหาคำตอบได้สามวิธี


วิธีแรก เขียนโปรแกรม ให้คำนวณการยกกำลัง โดยในแต่ละครั้งให้หารปัดเศษผลลัพธ์ด้วย 10 จะได้คำตอบ


วิธีที่สอง ใช้ภาษาโปรแกรมที่รองรับการคำนวณตัวเลขขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติ เช่น Python หรือ Ruby (หรือใช้บริการบนเว็บไซต์ เช่น wolfram alpha) คำนวณ 2562100 โดยตรง


วิธีที่สาม เนื่องจาก 2562 = 2x1000 + 5x100 + 6x10 + 2 ดังนั้นตัวเลขหลักหน่วยของ 2562100 จะเท่ากับตัวเลขหลักหน่วยของ 2100 เมื่อลองยกกำลัง 2 ไปเรื่อย ๆ เราจะเห็นว่า 21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64
นั่นคือเลขหลักหน่วยจะวนกลับมาซ้ำเดิมเป็นรอบ ๆ เราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า 2100 จะมีเลขหลักหน่วยเหมือนกับ 24 นั่นคือลงท้ายด้วย 6