คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ป่าตามแถบชายฝั่งในเขตภูมิประเทศอบอุ่น มีพืชพุ่มเตี้ยสลับทุ่งหญ้าคือป่าข้อใด
1) ทุ่งหญ้าแพร์รี
2) ทุ่งหญ้าสะวันนา
3) ชาพาร์เรล
4) ป่าผสมผลัดใบ
เฉลย

ตอบ 3) ชาพาร์เรล

คำอธิบาย

ป่าแคระ มีลักษณะคล้ายทุ่งหญ้าสะวันนา แตกต่างกันที่ป่าแคระ พบใกล้ชายฝั่งที่มีอากาศแปรปรวน ฤดูหนาวมีลมฝนพัดผ่าน ฤดูร้อนอากาศร้อนและแห้ง จึงมีเฉพาะไม้พุ่มเตี้ย เขียวชอุ่มตลอดปี