คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ให้ $n$ เป็นจำนวน $4$ สิ่งอันดับ $(A, B, C, D)$

โดยที่ $A, B, C, D$ เป็นเซตซึ่งสอดคล้อง

$\quad A \cup B \cup C \cup D = \{ 1, 2, . . . , 2019 \}$ และ

$\quad A \cap B \cap C \cap D = \emptyset$

จงหาค่าของ $\sqrt[2019]{n}$
เฉลย

ตอบ 14

แนวคิด

สมาชิกแต่ละตัวของเซต \(\{ 1, 2, . . . , 2019 \}\)

ต้องอยู่ในเซต \(A, B, C, D\) อย่างน้อยหนึ่งเซต แต่ไม่อยู่ทุกเซต

ซึ่งมีได้ \(2^4 - 2 = 14\) วิธี

ดังนั้น \(n = 14^{2019} \Rightarrow \sqrt[2019]{n} = 14\)