คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ดูคำตอบที่แต่ละข้อความย่อย คิดคะแนนและโบนัสตามสัดส่วนของข้อย่อยที่ตอบถูก

ยุคน้ำแข็งสุดท้ายก่อนปัจจุบัน เกิดในช่วง 2.6 ล้านปี ถึง 11,000 ปีที่แล้ว โดย maximum ice อยู่ที่  18,000 ปี ที่แล้ว เมื่อ น้ำแข็งปกคลุ่ม พื้นที่ 1/3 ของแผ่นดิน หลัง 11,000 ปีที่แล้วถึงปัจจุบัน ปริมาณน้ำแข็งลดลงเหลือ 10% ที่ปกคลุมผิวโลก

ให้ระบุถูกหรือผิดสำหรับข้อความต่อไปนี้

1) ปริมาณน้ำทะเลในปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบยุคน้ำแข็ง
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

2) บริเวณอ่าวไทยของเรายังคงเป็นแผ่นดินบางส่วนน้ำทะเลบางส่วนเมื่อ 18,000 ปีที่แล้ว
เฉลย: ข้อความนี้ ผิด

3) แผ่นดินแคนาดา และอเมริกาเหนือสูงขึ้นนับร้อยเมตรหลังยุคน้ำแข็งนี้
เฉลย: ข้อความนี้ ถูก

เฉลย

คำอธิบาย

2) 'ผิด' เนื่องจากอ่าวไทยเป็นแผ่นดินทั้งหมดในยุคน้ำแข็ง 

 

น้ำทะเลลดลงประมาณ 120 m ขณะที่อ่าวไทยลึกสุดประมาณ 80 m