คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
พิจารณาแหล่งเก็บประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่มีศักย์ไฟฟ้า $V$ 

นำตัวเก็บประจุไฟฟ้าทรงกลมซึ่งมีความจุไฟฟ้า $C_1$  มาสัมผัสกับแหล่งเก็บประจุไฟฟ้าดังกล่าว จากนั้นนำตัวเก็บประจุไฟฟ้านี้ออกไป

ต่อมานำตัวเก็บประจุไฟฟ้าทรงกลมตัวที่สองซี่งมีความจุไฟฟ้า $C_2$ มาสัมผัสกับตัวเก็บประจุไฟฟ้า $C_1$ จากนั้นนำตัวเก็บประจุไฟฟ้าตัวที่สองออกไป

จากนั้นเราทำกระบวนการนี้ซ้ำไปเรื่อย กล่าวคือ นำ $C_1$ ไปสัมผัสกับตัวเก็บประจุขนาดใหญ่อีกรอบ เอาออก แล้วนำ $C_2$ ไปสัมผัสกับ $C_1$ แบบนี้ซ้ำๆหลายครั้ง

จงหาประจุไฟฟ้าที่เก็บอยู่ในตัวเก็บประจุตัวที่สองหลังจากการทำซ้ำๆ หลายครั้ง สมมุติให้ศักย์ไฟฟ้า $V$ ของแหล่งเก็บประจุไฟฟ้าขนาดใหญ่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1) $C_2V$
2) $C_1V$
3) $(C_1+C_2)V$
4) $C_1C_2V/(C_1+C_2)$
เฉลย

ตอบ 1) $C_2 V$

แนวคิด

สุดท้ายแล้วตัวเก็บประจุตัวที่สอง (มีความจุไฟฟ้า $C_2$) จะได้รับประจุสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วจะมีศักย์ไฟฟ้าเท่ากับ $V$ ไปด้วย ทำให้ประจุที่เก็บเท่ากับ $C_2 V$