คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
พิจารณาแผนที่ทางเดินด้านล่างที่แสดงถนนที่ผ่านได้ทิศทางเดียว กับสี่แยกและสามแยกต่างๆ โดยมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่บ้านและจุดสิ้นสุดที่โรงเรียน  ให้หาว่าสามารถเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนได้ทั้งหมดกี่แบบ (นับวิธีการเดินที่แตกต่างกันจะลำดับของแยกที่เดินผ่านแตกต่างกัน)

เฉลย ตอบ 20