คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ปัจจุบัน มีการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศเป็นประจำทุกปี โดยมีประเทศต่าง ๆ รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ซึ่งประเทศไทยเคยรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการทั้งหมด 10 ครั้ง ได้แก่

$\bullet$  การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56
$\bullet$  การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 และ 49
$\bullet$  การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42
$\bullet$  การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 4 และ 10
$\bullet$  การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23
$\bullet$  การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6
$\bullet$  การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 และ 11
$\bullet$  การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12

ซึ่งจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันทั้ง 10 ครั้ง จังหวัดใดในประเทศไทยที่ไม่เคยจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ
1) สงขลา
2) ชลบุรี
3) ภูเก็ต
4) นครปฐม
เฉลย

ตอบ 1) สงขลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56 จัดขึ้นที่จังหวัด เชียงใหม่

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 31 และ 49 จัดขึ้นที่จังหวัด กรุงเทพฯและนครปฐม

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 42 จัดขึ้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ

การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ครั้งที่ 10 จัดขึ้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 23 จัดขึ้นที่จังหวัด ชลบุรี

การแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 จัดขึ้นที่จังหวัด กรุงเทพฯ

การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1 และ 11 จัดขึ้นที่จังหวัด เชียงใหม่และภูเก็ต

การแข่งขันวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 12 จัดขึ้นที่จังหวัด กาญจนบุรี