คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ประเทศไทยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในสาขาวิชาการต่างๆ อยู่หลายครั้ง อาทิ ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2538, เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2542, ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2550 เป็นต้น

อยากทราบว่าประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศครั้งล่าสุด ในสาขาวิชาใด
1) เคมี
2) ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์
3) วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ
4) ภูมิศาสตร์
เฉลย

ตอบ 3) วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประเทศไทยเคยได้รับเกียรติจากประเทศสมาชิกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติมาแล้ว 9 ครั้ง ได้แก่

ปี 2538 - ชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปี 2542 - เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ปี 2550 - ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จังหวัดเชียงใหม่

ปี 2554 -​ ฟิสิกส์​โอลิมปิก​ระหว่างประเทศ​ กรุงเทพ​มหานคร​

ปี 2554 - คอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จังหวัดชลบุรี (พัทยา)

ปี 2558 -​ คณิตศาสตร์​โอลิมปิก​ระหว่างประเทศ​ จังหวัด​เชียงใหม่​

ปี 2560 - เคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ จังหวัดนครปฐม

ปี 2560 - ดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ จังหวัดภูเก็ต

ปี 2561 - วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศโอลิมปิกระหว่างประเทศ จังหวัดกาญจนบุรี