คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ NADH หรือ NAD+
1) ในสารละลาย pH = 7 เมื่อนำ NADH และ NAD+ มาใส่ในสนามไฟฟ้า NADH จะไม่เคลื่อนที่แต่ NAD+ จะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วลบ
2) เอนไซม์ที่เปลี่ยนคีโตนเป็นแอลกอฮอล์อาจใช้ NADH เป็นซับสเตรต
3) ในกระบวนการไกลโคไลซิสมีการใช้ NADH 2 โมเลกุลต่อกลูโคส 1 โมเลกุล แต่ได้ NADH คืนมา 4 โมเลกุล
4) NADH ในไซโทพลาซึมเข้าสู่เมทริกซ์ของไมโทคอนเดรียได้ด้วยกระบวนการ passive transport
เฉลย

ตอบ 2) เอนไซม์ที่เปลี่ยนคีโตนเป็นแอลกอฮอล์อาจใช้ NADH เป็นซับสเตรต

คำอธิบาย

ข้อ 1 ผิด เพราะ ประจุสุทธิของทั้ง NAD+ และ NADH เป็นลบจากหมู่ pyrophosphate ในโมเลกุล จึงจะเคลื่อนที่เข้าหาขั้วบวกทั้งคู่

ข้อ 3 ผิด เพราะ glycolysis มีแต่การสร้าง NADH ไม่มีการใช้ NADH

ข้อ 4 ผิด เพราะ NADH ผ่านเข้าไมโทคอนเดรียโดยตรงไม่ได้ ต้องใช้ glycerol phosphate shuttle หรือ malate-aspartate shuttle