คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อสอบสำรองจากรอบชิงชนะเลิศ จะเฉลยวันที่ 31 ต.ค. เวลา 12.00 น.

ธาตุ X มีลักษณะเป็นของแข็งสีเทาเงิน สามารถพบอะตอมของธาตุ X มีเลขออกซิเดชันได้หลายค่าในสารประกอบชนิดต่าง ๆ หากไอออน X4+ มีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับชั้นพลังงานนอกสุด คือ 4d3 ก่อนจะมีการค้นพบธาตุชนิดนี้จริง ๆ ดมีตรี เมนเดเลเยฟ (Dmitri Mendeleev) น่าจะเรียกธาตุชนิดนี้ว่าอย่างไร
1) เอคา-ซิลิคอน
2) เอคา-แมงกานีส
3) เอคา-วานาเดียม
4) เอคา-โคบอลต์
เฉลย

ตอบ 2) เอคา-แมงกานีส

วิธีคิด X4+ … 4d3    อิเล็กตรอนตัวสุดท้ายอยู่ใน d-orbital ดังนั้น X เป็นโลหะทรานซิชัน โดยอิเล็กตรอน สองตัวแรกต้องออกจาก 5s2
X : … 5s2 4d5 คล้ายกับ … 4s2 3d5 ซึ่งคือ 25Mn

 

ธาตุ X อยู่ใต้แมงกานีส 1 ตำแหน่ง - จึงแทนด้วยคำว่า “เอคา”