คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ให้จำนวนเต็มบวก X ใดๆ  เราสามารถเขียน X ให้อยู่ในรูปของเลขฐานสองได้ เช่น 7 สามารถเขียนได้เป็น 111  หรือ 10 สามารถเขียนได้เป็น 1010  เป็นต้น  ให้หาว่าในจำนวนเต็มตั้งแต่ 1 – 10,000 มีจำนวนเต็มกี่จำนวนที่เมื่อเขียนเป็นเลขฐานสองแล้ว มีหลักที่เป็น 1 ติดกันสามหลัก

ยกตัวอย่างเช่น ระหว่าง 1 – 20 มีจำนวนเต็มที่เมื่อเขียนเป็นเลขฐานสองแล้วมีหลักที่เป็น 1 ติดกันสามหลักคือ 7 (111), 14 (1110) และ 15 (1111)

หมายเหตุ: ทีมเข้าแข่งขันสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการหาคำตอบได้

เฉลย ตอบ 5938