คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
จงหาว่ามีจำนวนจริง $a$ ซึ่ง $\vert a \vert \le 2019$ ทั้งหมดกี่ตัว
ที่ทำให้สมการ $x^2 + ax + 1 = 0$ มีผลเฉลยเป็นจำนวนเต็มอย่างน้อยหนึ่งตัว
เฉลย

ตอบ 4036

แนวคิด

\(x^2 + ax+ 1 = 0 \Rightarrow a = - \left( x + \frac{1}{x} \right)\)โดยที่ \(x\) เป็นจำนวนเต็ม

\(\vert a \vert \le 2019 \Rightarrow x = \pm1, \pm2, . . . , \pm2018\)ทั้งหมด 4036 ตัว