คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
วางนาฬิกาทรายบนตาชั่ง ขณะที่ทรายยังไม่ไหลชั่งน้ำหนักได้ $W$  (มีกลไกหยุดทรายไว้ก่อน)

หลังจากนั้นเริ่มปล่อยให้ทรายไหลลงมา  จากเวลา $t=0$ จนทรายหมดที่เวลา $t=T$ กราฟใดแสดงน้ำหนักบนตาชั่งได้ใกล้เคียงที่สุด

1)

2)

3)

4)

5)

6)

เฉลย

จุดศูนย์กลางมวลเร่งลงมาในตอนเริ่มต้น ชั่งได้น้อยกว่า $W$

หลังจากนั้นลงมาด้วยอัตราคงตัว ชั่งได้ใกล้เคียง $W$

หลังจากนั้นมี impulse สุดท้าย เพื่อหยุดศูนย์กลางมวล ชั่งได้มากกว่า $W$

ดูคลิปการทดลอง

https://www.youtube.com/watch?v=JIVrQQ5jRlc