คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ดาวศุกร์เมื่อสว่างมากที่สุดมีอันดับความสว่าง -4.5 ดาว Sirius มีอันดับความสว่าง -1.5 ดาวศุกร์มีความสว่างมากกว่าดาวซีรีอุสกี่เท่า
1) 0.24 เท่า
2) 3.0 เท่า
3) ุ6.3 เท่า
4) 16 เท่า
5) 59 เท่า
เฉลย

ดาวที่สว่างต่างกัน 1 อันดับ จะมีความสว่างต่างกัน $\sqrt[5]{100} \approx 2.512$

ดาวทั้งคู่มีความสว่างต่างกัน $-1.4-(-4.5) = 3.0$

จึงมีความสว่างต่างกัน $2.512^{3.0} \approx 16$