คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ดาวเคราะห์ดวงหนึ่งมีความยาวรอบวงเส้นศูนย์สูตร 36,000 กิโลเมตร และมีการแบ่งเส้นละติจูดเส้นลองจิจูดแบบเดียวกับโลก นักบินอวกาศชุดหนึ่งมีภารกิจสำรวจดาวเคราะห์ตามแนวละติจูด 60 องศาใต้ โดยเดินทางไปทางทิศตะวันตก จากลองจิจูด 120 องศาตะวันออก ไปยังลองจิจูด 96 องศาตะวันตก ถ้าคณะสำรวจชุดนี้สำรวจได้ระยะทางประมาณ 282 กิโลเมตรต่อวัน เขาต้องใช้เวลากี่วันจึงจะทำภารกิจสำเร็จ

ให้ตอบเป็นจำนวนเต็มของวัน หากมีเศษให้ปัดขึ้น ไม่ต้องใส่หน่วย
เฉลย

ตอบ 39

กำหนดให้ดาวเคราะห์ดวงนี้มีรัศมี $R$ และมีเส้นรอบวงศูนย์สูตร $D$

จะได้ว่าเส้นรอบวง $d$ ที่ละติจูด $\phi$ จะหาได้จาก

$d=2 \pi R \cos \phi = D \cos \phi$

 

เนื่องจากคณะสำรวจเดินทางจากลองจิจูด $120^{\circ}\text{E}$ ไปยังลองจิจูด $96^{\circ}\text{W}$ เขาจึงเดินทางทั้งหมด $120^\circ + 96^\circ = 216^\circ$ ตามวงกลมลองจิจูด คิดเป็นระยะทาง

$\frac{216}{360} \times d = \frac{3}{5}\times 36000 \times \frac{1}{2} = 10800 \: \text{km}$

 

ดังนั้นจึงใช้เวลาทั้งหมด $\frac{10800}{282} = 38.2$ หรือ $39$ วัน