คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คนกระโดดบันจีจัมพ์ลงมาจากสะพานสูง ได้ระยะทางสูงสุด $H$ วัดจากจุดที่ยางยึดไว้กับสะพาน และมีแรงตึงสูงสุดในยางเท่ากับ 3 เท่าของน้ำหนักคน ยางยืดนี้มีความยาวตามธรรมชาติเท่ากับ $\beta H$

จงหาค่าของ $\beta$ เป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง
เฉลย

ให้ $L$  เป็นความยาวธรรมชาติ และ $h$ ระยะยืดของยาง

ที่จุดบนสุดและจุดล่างสุดมีความเร็วเป็นศูนย์

จากกฎการอนุรักษ์พลังงาน $\frac{1}{2}kh^2=mgH$   

และที่ระยะยืดสูงสุด $kh = 3mg$

ดังนั้น $h = \frac{2}{3}H$ หรือ $L=\frac{1}{3}H \approx 0.33H$