คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
เหรียญรางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิก เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าอย่างยิ่งที่ผู้เข้าแข่งขันมุ่งมั่นเตรียมตัวเข้าแข่งเพื่อจะไขว่คว้ามาครองให้ได้

ถามว่า การแข่งขันที่มีการมอบเหรียญรางวัลต่อไปนี้ เป็นการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาใด (ชื่อย่อ) จัดที่เมืองใด (ตอบเป็นชื่อภาษาอังกฤษ) ประเทศใด (ตอบเป็นชื่อภาษาอังกฤษ) ในปี ค.ศ.ใด

(การตอบให้ตอบแต่ละคำตอบ โดยคั่นแต่ละคำตอบด้วย , ไม่ต้องเว้นวรรค เช่น IMO,Bangkok,Thailand,2000 เป็นต้น)

เฉลย

ตอบ IOAA,Rio de Janeiro,Brazil,2012

การแข่งขันดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6

จัดขึ้นที่เมือง Rio de Janeiro ประเทศ Brazil ในปี ค.ศ. 2012