คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการกระจายของกลุ่มเชื้อชาติ
1) ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก คือ กลุ่มอินโด-มลายู
2) ประชากรในบริเวณประเทศอินเดียตอนใต้ คือ กลุ่มออสตราลอยด์
3) กลุ่มตูเรเนียนส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานบริเวณขอบทะเลทรายสะฮารา
4) ชาวแลปป์ในภูมิภาคสแกนดิเนเวีย คือ กลุ่มนอร์ดิก
เฉลย

ตอบ 2) ประชากรในบริเวณประเทศอินเดียตอนใต้ คือ กลุ่มออสตราลอยด์

คำอธิบาย

กลุ่มออสตราลอยด์ มีผิวคล้ำ สีน้ำตาลหรือสีดำ ผมสีดำหยิกสลวย คล้ายเชื้อชาติคอเคซอยด์ แต่ปลายจมูกกว้างเหมือนกลุ่มนีกรอยด์ จมูกแบน ใบหน้ารูปไข่ ริมฝีปากหนาและปลิ้นออกคล้ายเชื้อชาตินีกรอยด์ ขนตามตัวมีน้อย รูปร่างสันทัด ซึ่งเป็นประชากรของอินเดียตอนใต้