คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ถ้าผู้สังเกตที่ละติจูด 40 องศาเหนือ ใช้กล้องโทรทรรศน์ที่มีพื้นที่การมองเห็น (Field of view) 0.50 องศา โดยสังเกตดาวดวงหนึ่งไว้กลางพื้นที่มองเห็น เมื่อเวลาผ่านไป 2.0 นาที ดาวดวงดังกล่าวหลุดออกจากพื้นที่การมองเห็นของกล้อง ให้นักเรียนประมาณว่าดาวดวงดังกล่าวมีค่าเดคลิเนชั่น (Declination) เท่าใด

1) 30 องศาเหนือ
2) 40 องศาเหนือ
3) 50 องศาเหนือ
4) 60 องศาเหนือ
เฉลย

ตอบ 4)  60 องศา

แนวคิด

อัตราการเคลื่อนของ RA บนทรงกลมท้องฟ้า 0.251 องศาต่อนาที (ใช้วันดาราคติ Sidereal day)

ในเวลา 2 นาที RA ของดาวเปลี่ยนไป 0.502 องศา

สมการของวงกลมเล็ก  Dist = RA cos(Dec)

                                      0.25 = 0.502 cos(Dec)

(ใช้ 0.25 องศา เพราะเอาดาวไว้กลางพื้นที่การมองเห็น)

                             cos(Dec) = 0.499

                                     Dec = 60 องศา เหนือ

(ดาวทางใต้ไม่เห็น เพราะผู้สังเกตอยู่ที่ 40 องศาเหนือ)