คำตอบของทีม
ไม่ได้ส่งคำตอบ
คะแนน + โบนัสทำเร็ว
0.0
แชร์
ไม่ได้ส่งคำตอบ
ข้อใดเกิดจากปฏิสัมพันธ์หรือการแลกเปลี่ยนสสารและพลังงานระหว่าง Biosphere และ Atmosphere เป็นหลัก
1) การเกิดสึนามิ
2) การเพิ่มขึ้นของออกซิเจนและโอโซนในบรรยากาศเมื่อ 2-3 พันล้านปีก่อน
3) การพบไมโครพลาสติกในปลาทูจากอ่าวไทยดังปรากฏในข่าวเร็วๆ นี้
4) ความแห้งแล้งจากเอลณีโญ
5) ซากพืชที่เปลี่ยนเป็นถ่านหิน
เฉลย

ตอบ 2) การเพิ่มขึ้นออกซิเจนโอโซนในบรรยากาศเมื่อ 2-3 พันล้านปีก่อน


1) การเกิดสึนามิ = Lithosphere + Hydrosphere (แผ่นดินไหวทำให้เกิดคลื่นน้ำ)

2) การเกิดโอโซนเมื่อ 2-3 พันล้านปีก่อน = Biosphere + Atmosphere (สโตรมาโทไลต์และสาหร่ายปลอยออกซิเจนสู่บรรยากาศ ซึ่งแตกตัวเป็นโอโซน)

3) การพบไมโครพลาสติกในปลาทูจากอ่าวไทย = Biosphere + Hydrosphere (พลาสติกจากกิจกรรมของมนุษย์ถ่ายเทสู่อุทกภาค)

4) อากาศแห้งแล้งจากเอลณีโญ = Hydrosphere + Atmosphere (กระแสน้ำอุ่นและอุณหภูมิผิวทะเลที่ไม่ปกติ ส่งผลต่อลมฟ้าอากาศ)

5) ซากพืชที่เปลี่ยนเป็นถ่านหิน = Biosphere + Lithosphere (ความร้อนและความดันทำให้ซากพืชเปลี่ยนเป็นถ่านหิน)